Zásady ochrany osobních údajů

To, co chcete vědět

Zásady ochrany osobních údajů Camping 2000

Camping 2000 Janův Důl S.R.O., (KVK.č.: 25038222, Janův Důl 15, Janův Důl Česká republika), dále jen Camping 2000, odpovídá za zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. (dále jen: „my“) považuje ochranu osobních údajů za velmi důležitou. Vaše údaje proto zpracováváme s maximální možnou péčí.

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů vás informujeme o tom, jak nakládáme s osobními údaji.

Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje o vás zpracováváme proto, že jste nám je sami poskytli při uzavírání smlouvy s námi, ale také tehdy, když využíváte naše služby a tím nám poskytujete údaje nebo nám umožňujete evidovat údaje o vašich zájmech a preferencích.

Informace nám poskytnuté

Pokud uzavřete smlouvu s Camping 2000, potřebujeme od vás následující osobní údaje.

jméno a adresa (jméno a adresa);
kontaktní údaje (jako je (mobilní) telefonní číslo a e-mailová adresa);
sex;
Poznávací značka;
finanční údaje (informace o bankovním účtu)

Informace o vašem používání našich služeb

Pokud využíváte služeb Camping 2000 nebo nás jinak kontaktujete (např. návštěva webových stránek nebo registrace newsletteru), zpracováváme v rámci našich služeb – v závislosti na tom, jak je přesně používáte – následující údaje, které jsou považovány za osobní údaje: (může být viděn:

Informace týkající se vašeho zařízení, jako je IP adresa nebo jiné číslo;
chování při surfování, určené na základě našich vlastních pozorování nebo souborů cookie;
Veřejná data získaná z internetu a sociálních profilů;
Pokud od nás obdržíte e-maily, zaregistrujeme interakce (chování při otevírání a kliknutí);
Základní zásadou je, že Camping 2000 nebude zpracovávat více osobních údajů, než je nezbytné pro účely popsané níže.

Právní důvody zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá na základě následujících zásad z článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů: Nezbytné pro uzavření smlouvy s Vámi


Zákonná povinnost
Legitimní (marketingové) zájmy Camping 2000
Souhlas uživatele

Mezi oprávněné zájmy patří: marketing, reklama, předcházení podvodům, výzkum a analýza vlastních služeb, právní záležitosti.
V případě oprávněného zájmu zvažujeme, zda je tento zájem větší než váš zájem na ochraně soukromí.
Pokud chcete vznést námitku proti způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji, můžete se obrátit na: Tel: 0042-04851796211

Za jakým účelem a na jakém základě osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje používáme k poskytování služeb, které požadujete.

Vaše osobní údaje bude Camping 2000 zpracovávat pro následující účely:

Budování a udržování vztahů se zákazníky, včetně udržování přímého vztahu mezi odpovědnou stranou a (kooperačními) partnery, a to i pro komerční účely.
Pro plnění smlouvy (smluv) uzavřené s vámi jsou služby poskytovány včetně zpracování našim finančním správám.
Poskytování zákaznických služeb, včetně služby související s nákupem služeb a vyřizováním požadavků nebo (podpora) dotazů.
V určitých případech udržování komunikace s kooperačními partnery patřícími do naší sítě (včetně tvůrců webových stránek a reklamních agentur) za účelem proaktivního kontaktování zákazníků v souvislosti s dotazy ohledně služby a zlepšení výkonu služby.
Provádění průzkumu trhu s cílem zlepšit naše podnikání a služby.
Umět komunikovat prostřednictvím různých kanálů (telefon, e-mail, sociální sítě, webové stránky, pošta) jak z hlediska služeb, tak z hlediska marketingu.
Oslovit vás se změnami služby nebo jinými (komerčními) informacemi.
Vylepšení obsahu naší komunikace přizpůsobením vašim osobním preferencím
(Další) rozvoj a zlepšování nových i stávajících služeb.
Dodržování zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich práv a dohod.
Analýza souborů cookie na našich webových stránkách. Děláme to proto, abychom obsah naší komunikace co nejvíce přizpůsobili vašim osobním preferencím. Děláme to pouze s vaším svolením.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme
Camping 2000 neuchovává vaše osobní údaje déle, než je nezbytně nutné k realizaci účelů, pro které jsou vaše údaje shromažďovány.
Pro následující kategorie osobních údajů používáme následující doby uchovávání:
Kontaktní formulář

max. 2 roky

Žádost e-mailem

max. 2 roky

Jiné formy

max. 2 roky

Přihlášení k odběru bulletinu

Až do okamžiku odhlášení

Podrobnosti o zákazníkovi

Max 7 let

Sdílení osobních údajů s třetími stranami
Camping 2000 neposkytuje vaše osobní údaje třetím stranám, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy a pro splnění jakékoli zákonné povinnosti.
Camping 2000 také využívá služby třetích stran, které fungují jako „zpracovatelé“ (např. poskytovatelé hostingových služeb).
Tito poskytovatelé služeb budou zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s Camping 2000.

Zásady ochrany osobních údajů Jiné webové stránky.
Camping 2000 nemůže být odpovědný za použití vašich dat těmito organizacemi.
Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů příslušné webové stránky.

Soubory cookie nebo podobné techniky, které používáme
Cookie je malý textový soubor, který se uloží do prohlížeče vašeho počítače, tabletu nebo chytrého telefonu při první návštěvě této webové stránky.
Camping 2000 používá cookies s čistě technickou funkcí. Používají se ke zlepšení funkčnosti webu, k usnadnění používání webu a k měření, zda návštěvníci na našem webu snadno najdou požadované informace.
Kromě toho ukládáme soubory cookie, které sledují vaše chování při surfování. Již při vaší první návštěvě našich webových stránek jsme vás o těchto cookies informovali a požádali jsme vás o svolení k jejich umístění. Soubory cookie můžete také odhlásit nastavením svého internetového prohlížeče tak, aby již soubory cookie neukládal.

Zobrazení, úprava nebo odstranění dat

Máte právo zobrazit, opravit nebo vymazat své osobní údaje. Kromě toho máte právo odvolat jakýkoli souhlas se zpracováním údajů nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Camping 2000 a máte právo na přenositelnost údajů. To znamená, že nám můžete podat žádost o zaslání osobních údajů, které o vás máme v počítačovém souboru, vám nebo jiné vámi uvedené organizaci. Svou žádost můžete zaslat na:

[email protected].
Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, nejpozději však do čtyř týdnů.

Camping 2000 by také rád zdůraznil, že máte možnost podat stížnost u národního dozorového úřadu, nizozemského úřadu pro ochranu údajů.
Můžete to udělat pomocí následujícího odkazu: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Identifikace

Při odesílání žádosti vás můžeme požádat o kopii vašeho dokladu totožnosti, abychom si mohli být jisti, že žádost byla podána vámi, a že vaše osobní údaje neposkytneme nesprávné straně nebo neprovedeme nevhodné změny ve vašem data.

Jak chráníme osobní údaje

Camping 2000 bere ochranu vašich dat vážně a přijímá vhodná opatření, aby zabránila zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nechtěnému zveřejnění a neoprávněným změnám. K ochraně vašich údajů jsme mimo jiné přijali následující opatření:

Hardware je vybaven aktuálním bezpečnostním softwarem a nejnovějšími aktualizacemi
Přístup k osobním údajům je šifrovaný.
Pokud máte pocit, že vaše data nejsou řádně zabezpečena nebo existují náznaky zneužití, kontaktujte nás prosím na tel.: 0042-0485179621

Odpovědnost a odpovědnost

Camping 2000 nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah získaný z jiných webových stránek.
Jste výhradně odpovědní za svůj výběr použití těchto webových stránek.

Kontaktní údaje

Máte-li dotazy a/nebo komentáře týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte:

Camping 2000 Janův Důl S.R.O.

Januv Dul 15

Januv Dul
0042-0485179621

Změny zásad ochrany osobních údajů

Způsob, jakým zpracováváme osobní údaje, a složení nebo množství údajů, které zpracováváme, se mohou změnit. Pokud si je chcete prohlédnout, kontaktujte nás. Aktuální zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány dne 14.05.2019.

Průměrné hodnocení 8.2
Co říkají ostatní
Přejít nahoru